Oude garde MNMC weer bij elkaar tijdens 40 jaar Brasserie: ‘Een muzikale speeltuin’ (2024)

Jarenlang is het vaste prik geweest voor muziekminnend Emmen: op maandagavond ben je in Café De Brasserie voor de Monday Night Music Club (MNMC). Een vaste huisband begeleidde iedereen die het open podium op durfde te klimmen. In de afgelopen anderhalf jaar is het stil geweest rondom de MNMC.

Maar gisteravond was de open sessieavond terug van weggeweest, speciaal vanwege het veertigjarig bestaan van De Brasserie. Wel met een bitterzoet randje: de in 2021 overleden Douwe Sterkenburgh ontbrak en ceremoniemeester Robert van der Lippe praatte voor de laatste keer de avond aan elkaar.

Vaste vriendenclub

Elk aanstormend talent of beginnend zanger in Emmen heeft er in de afgelopen jaren wel eens op de planken gestaan. En zeg je MNMC, dan zeg je ook Robert van der Lippe.

Ruim twintig jaar geleden werkte hij in het toenmalig Café Marktplein (nu De Zwetser). Het was maandagavond en hij was jarig. Om de boel een beetje op te leuken nodigde hij zijn vaste vriendenclub uit om te komen spelen. Een geslaagde avond later was het idee voor de MNMC geboren. "Uit die avond is uiteindelijk een hele leuk club muziekvrienden ontstaan." Gezamenlijk vormde die de ruggengraat van wat Van der Lippe omschrijft als een grote muzikale speeltuin.

Roet in het eten

In de afgelopen anderhalf jaar is het oorverdovend stil geweest rond de club. In maart 2020 werd de vooralsnog laatste sessie gegeven. "Vanwege coronarestricties moest het café enkele maanden op slot. En daarna zouden we weer vrolijk verder gaan. Maar dat ging niet zo." Want het virus bleef roet in het eten gooien, waarop de MNMC besloot online verder te gaan. "Eerst traden we op in een hoekie met gemiddeld zes kijkers. Later vanuit een heuse studio met ongeveer 26.000 kijkers."

Ondanks dat succes was het geen lang leven beschoren. "Het idee was om de boel warm te houden tot alles weer open kon. Maar het duurde zo lang. Iedereen is uiteindelijk zijns weegs gegaan."

Nette pak

De zwaarste klap moest toen nog komen. In 2021 ontving Van der Lippe het nieuws dat bij Douwe Sterkenburgh, zijn partner in crime bij de MNMC, een hersentumor was geconstateerd. "Ze gaven Douwe nog maximaal een half jaar, maar dat heeft hij niet meer gered. Met zijn dood was voor mij de lol er af, ik had er helemaal geen zin meer in. Ik heb twintig jaar met hem de MNMC draaiende gehouden. Ik zou niet weten met wie ik dat verder zou willen of kunnen oppikken."

Toen Van der Lippe benaderd werd voor de reünie, twijfelde hij eerst. "Maar de Bras bestaat veertig jaar en ik heb bijna twintig jaar voor ze gewerkt. Daar trek ik graag mijn nette pak nog een keer voor aan."

Eerbetoon waard

Ter ere van de nagedachtenis van Sterkenburgh staat er nog iets speciaals op stapel. Er is een portret van hem in de maak dat later dit jaar een van de muren van De Brasserie zal sieren. "In de hele Emmer muziekscene is hij door en door bekend. Bij elke sessie stond hij hier op de planken. In heel Noord-Nederland is er geen podium geweest of hij heeft er gestaan. Voor zoveel mensen is hij van grote betekenis geweest. Dat is wel een eerbetoon waard, vonden wij."

Zootje rollators

De avond zelf staat deels in het teken van de reünie van de vele oudgedienden van de MNMC. Van der Lippe, ook bekend als zanger van Rolling Stones coverband Gimme Shelter, treedt vanzelfsprekend op. Daarnaast zijn ook Bernard Gepken (o.a. Daniel Lohues), Ilona Remmerswaal (Papaformigas), Guus Strijbosch (Time Bandits), Peet Hartenburg en Anouk de Leeuw aanwezig.

Voor Van der Lippe is het in ieder geval de laatste keer. "Ik zal vast spontaan nog wel eens aanschuiven, maar ik zit straks niet meer in de organisatie. Iemand anders moet het stokje maar overnemen. Het is tijd voor jonge mensen op dat podium met ook een jonge presentator. Anders zit je straks allemaal tegen een zootje rollators aan te kijken."

Verlengstuk van weekend

Het programma van maandag bestond verder uit optredens van Hannah Mae, Skier en Pinkcat. Was het ook meteen de laatste keer dat de MNMC wordt gehouden? Nee, aldus Robbert Stam van De Brasserie. "We zijn van plan om dit jaar nog drie keer op herhaling te gaan. Op termijn overwegen we een maandelijkse sessie."

Een sessie op elke maandag zit er niet meer in, aldus Stam. "Daar zitten gewoon te veel uren in." Een einde van een tijdperk, dus. Want de MNMC mocht je gerust een begrip noemen, aldus Stam. "Voor velen was het toch een verlengstuk van het weekend."

Oude garde MNMC weer bij elkaar tijdens 40 jaar Brasserie: ‘Een muzikale speeltuin’ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated:

Views: 5875

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.